Про освітню програму

icon

Галузь знань

28 Публічне управління та адміністрування

icon

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

icon

Освітня програма (спеціалізація)

HR Management in Public Authorities and Business (Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах)

icon

Освітній ступінь

Бакалавр

Illustration

Освітня програма «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» спрямована на формування професійних та особистісних якостей, що відповідають професії HR-менеджер.
Сьогодні HR-менеджер з персоналу є одним із найбільш затребуваних фахівців як у бізнес-структурах, громадських організаціях, так і в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Це одна зі спеціальностей, поряд із ІТ-спеціальностями, що розвивається динамічно та швидко. Все це зумовлено потребою роботодавців у підборі ефективного персоналу, а сам HR-менеджер – спеціаліст, який впливає на успіх та розвиток організації в цілому.

Чому до нас?

icon

Навчання за унікальними авторськими програмами

icon

Поєднання аналітики і креативу

icon

Навчитеся креативної та публічної майстерності

icon

PHR (human resources + public relations) – це тренд сучасного ринку праці

icon

Практики та стажування в ІТ-компаніях та бізнес-структурах

icon

Навчитеся використовувати інформаційні системи та digital-технології в управлінні персоналом

icon

Розробка та просування HR-бренду

Твої можливості після навчання на програмі

За час навчання здобувачі вищої освіти проходять практику в органах державної влади та місцевого самоврядування, у ІТ-компаніях м. Львова, громадських організаціях.

Для HR- фахівця відкрито чимало дверей:

  ІТ рекрутер — це людина, що шукає нових працівників у компанію, відповідає за найм.
  Спеціаліст з побудови бренду роботодавця
  Фахівець з оцінювання та мотивації персоналу
  Спеціаліст з організації та проведення корпоративного навчання
  HR Business Partner
  People Partner
  Керівник HR відділу
  HR директор
  HR generalist - керує щоденними операціями кадрового офісу компанії, а також працює над кадровою політикою.
Illustration
Illustration

Професійна діяльність HR-менеджера пов’язана з залученням, правильною оцінкою здібностей і компетентностей та потенціалу працівників, вмінням аналізувати та прогнозувати розвиток конкретного професіонала, підбором найкращого сценарію професійного розвитку, відповідного навчання, підтримки загального комфортного клімату у колективі, розробленням системи оцінювання та мотивації і багато іншого. Адже працівники повинні працювати не багато і важко, а якісно і ефективно. Щасливі люди на своїх місцях, які роблять те, що вони люблять, – найкраще застосування «людського капіталу».